§ 1

Organizatorem rozdania „Walentynkowy Giftbox” (w dalszej części zwanego „rozdanie produktu”) jest SVOJE Aleksandra Krasnodębska-Gwardzik, ul. Narewska 5 lok U9, 15-840 Białystok

§ 2

Czas trwania rozdania: od momentu opublikowania postów promujących wyżej wspomniane rozdanie, na portalach: Instagram oraz Facebook marki SVOJE od 07.02.2022 do 9.02.2022 do godz. 17:00

§ 3

Organizator zobowiązuje się na własny koszt w terminie 7 dni roboczych, od dnia 10.02.2022r. wysłać na wskazany przez wybrane osoby adres przedmioty rozdania.

§ 4

Rozdanie produktu zostanie przeprowadzone za pośrednictwem portali społecznościowych Facebook oraz Instagram marki SVOJE, dostępnych pod adresami:

https://www.facebook.com/svojekosmetyki/

https://www.instagram.com/svoje_kosmetyki_naturalne/

§ 5

Przedmiotem rozdania jest:

– zestaw prezentowy Walentynkowy Giftbox, który składa się z Hydrolatu Konopnego, Pilingu Truskawkowego, Kremowego Olejku Myjącego i Syropu Korzennego, za pośrednictwem portalu Instagram marki SVOJE

-zestaw prezentowy Walentynkowy Giftbox, który składa się z Hydrolatu Konopnego, Pilingu Truskawkowego, Kremowego Olejku Myjącego i Syropu Korzennego, za pośrednictwem portalu Facebook marki SVOJE

§ 6

9 lutego 2022 r. na portalu Instagram oraz Facebook zostanie opublikowany post informujący o szczegółach rozdania produktu.

§ 7

Warunkiem uczestnictwa w rozdaniu jest napisanie w komentarzu pod postem na Instagramie oraz Facebooku marki SVOJE (§4) odpowiedzi na pytanie: “Kto ucieszyłby się z wręczenia walentynkowego zestawu prezentowego?” i oznaczeniu tych osób.

§ 8

Z zamieszczonych komentarzy pod postami (§4) SVOJE wybierze po jednej osobie spośród autorów wpisów, którzy otrzymają wspomniane w §4 przedmioty rozdania.

§ 9

Z oznaczonymi osobami organizator skontaktuje się przez portal społecznościowy Facebook oraz Instagram marki SVOJE.

§ 10

Regulacje dotyczące danych osobowych, informacje i treść pouczeń w tym zakresie, zawiera załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 11

Biorący udział w rozdaniu produktu akceptuje powyższy regulamin oraz Politykę Prywatności dostępną na stronie internetowej: www.svoje.pl, https://svoje.pl/polityka-prywatnosci/ a także wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych w celu realizacji wzajemnych obowiązków stron, w ramach realizacji niniejszej akcji. Potwierdza również, iż rozumie, że udzielenie akceptacji, o której mowa wyżej, jest warunkiem udziału w akcji.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji:

W zakresie danych osobowych – działając zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie Ochrony Osób Fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/we (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), przedstawiamy poniżej informacje, o których mowa w tym przepisie: administratorem Państwa danych, które uzyskujemy od Państwa na potrzeby współpracy jest: SVOJE Aleksandra Krasnodębska-Gwardzik, ul. Narewska 5 lok U9, 15-840 Białystok. Osobą odpowiedzialną za kontakt w sprawie Ochrony Danych Osobowych: Aleksandra Krasnodębska-Gwardzik, biuro@svoje.pl. Dane, które nam Państwo przekażecie, wykorzystane będą wyłącznie w celu realizacji celu promocji. Podstawą przetwarzania  danych jest zgoda. Przekazanie danych jest warunkiem zawarcia umowy. Dane będą gromadzone, przetwarzane, usuwane i niszczone – w ramach potrzeb wynikających z realizacji promocji. Dane będą przekazywane podmiotom trzecim wyłącznie na potrzeby realizacji celu promocji. Dane przechowywane będą wyłącznie do czasu przesłania przesyłki, po czym, bez ich utrwalenia, zostaną one usunięte. Na żądanie, dane mogą zostać usunięte przed przesłaniem przesyłki. Informujemy że przysługuje Państwu uprawnienie do żądania od nas dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych; w dowolnym momencie można cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przy czym cofnięcie takie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem; podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, stanowiącym warunek przedstawienia oferty lub zawarcia umowy. W przypadku ich nie podania, nie będzie możliwe przedstawienie oferty lub zawarcie umowy. Przekazane dane osobowe nie zostaną objęte zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji. Przysługuje uprawnienie do złożenia skargi do Organu Nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.