fbpx

SVOJE | Rzemieślnicze Kosmetyki Naturalne

Miesiąc: luty 2021

REGULAMIN KONKURSU FACEBOOK Z DNIA 10.02.2021

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Facebook (zwanym dalej “Konkursem”),  jest SVOJE Aleksandra Krasnodębska-Gwardzik (zwane dalej „Organizatorem”). 2. Fundatorem nagrody jest Organizator. 3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator. 4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia. 5. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa...

Czytaj dalej